Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
4.2: Livsstile
  • Se figur 4.2 og se begrebsfilmen, hvor Henrik Dahl forklarer livsstilssegmenterne.
  • Undersøg ved brug af Minervamodellen dine forældres livsstil.
  • Undersøg ved brug af Minervamodellen (figur 4.2) og Gallups livsstilskompas (find det ved at søge det frem på nettet), hvor du selv mener du skal placeres. Når du har gjort det, så gå sammen med en makker og prøv nu at placere hinanden i modellen, dog uden at I på forhånd har fortalt om, hvor I selv lige har valgt at placere jer. Tal om, hvorfor I placerer jeres makker lige præcis der.
  • Brug jeres viden om Minvervamodellen til at arbejde i det virtuelle handlerum. Handlerummet er et lille undervisningsmateriale, som giver eleverne muligheder for at anvende deres viden om identitet, minervamodellen, sociale grupper osv. Handlerummets sigte er at styrke elevernes bevidsthed om de mekanismer som sker, når vi mennesker handler på digitale platforme (både rationelle og irrationelle valg). Og det er beregnet til at vare et modul. Lav ”Mini-projektet” her.
  • Diskuter og bestem, sammen med en gruppe på tre personer, hvilke segmenter (brug Minervamodellen) tre reklamer, som I selv vælger, retter sig mod. Diskuter i den forbindelse, hvad der er vigtigt for, at en reklame rammer sit segment og vurder, hvilken af de tre reklamer, som I mener, er den bedste. I skal notere jeres vurdering ned på papir eller computer.
  • Udvælg otte personer fra debat- eller partifilmene. Du kan se en oversigt over hvem de er her. Prøv om du ud fra deres præsentationsfilm, samt hvad du allerede har hørt dem sige i andre film kan du gennemskue, hvilke forskellige segmenter dine udvalgte otte personer i filmene tilhører?