Luk Samfundet OpLuk Samfundet Op
4.7: Ulighed ja, men er der også fattigdom i Danmark?
  • Undersøg, hvad de 10% fattigste og de 10% rigeste i Danmark tjener. Sammenlign indkomsterne.
  • Undersøg det område som jeres gymnasium er placeret i, i Danmark. Hvordan ser de gennemsnitlige familieindkomster ud? Eller hvordan placerer området sig økonomisk i forhold til andre dele af landet?
  • Undersøg hvad forskellige politiske partier mener om ”fastsættelse af en økonomisk fattigdomsgrænse”. Brug nettet til at finde ud af det. Hvad er fordelene, og hvad er ulemperne ved at have en fattigdomsgrænse? Diskuter med hinanden, om I mener, at det er godt med en økonomisk fastsat grænse for fattigdom (for og imod).
  • Skal vi i Danmark acceptere, at forholdsvis mange mennesker ender som fattige eller socialt udsatte? I skal forsøge at komme med et løsningsforslag (strategi) til, hvordan vi i Danmark kan minimere grupperne af fattige og socialt udsatte.
  • Hvad tænker du, at du selv, din familie og resten af det danske samfund kan gøre for at socialt udsatte ikke ekskluderes fra det danske samfund?